pond

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import 5           1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 5 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็วด้วยระบบ e-Import

ข้อดีของการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านระบบ e-Import นั้น ทำให้เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารไว้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เอกสารแบบเก่า เรามาดูกันว่ามีขั้นตอนการนำเข้าอะไรบ้าง ที่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 สิ่งที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่งทั่วโลก - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 สิ่งที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และขนส่ง 5                                                            1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 สิ่งที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และขนส่ง

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอันดับต้นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก แต่สิ่งที่จะทำให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตคือการเติบโตของตลาด E-commerce และเทคโนโลยีใหม่ๆ

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน inbound 1024x536

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน

การขนส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติสก์ หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคลไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound) และโลจิสติกส์ขาออก (Outbound)

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery                         5Rs Delivery Bull Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

เพื่อให้ทันต่อการแข่งกันทางธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ ชิปปิ้งจึงต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา สินค้าครบถ้วนถูกต้อง และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain                        1 1024x536

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain

ในโลกอุดมคติการขนส่งที่ดีจะต้องมาถึงในทันทีและเชื่อถือได้ 100% โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้ว่าผู้ให้บริการจะตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ สุดท้ายแล้ว ก็ย่อมเลือกวิธีที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุด

นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด 9                                                   bulllogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด

ปัจจุบัน ประเทศที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุด 5 อันดับแรกของโลกคือ เยอรมนี สวีเดน เบลเยียม ออสเตรีย และญี่ปุ่น (ข้อมูลจาก World Bank Group 2018) ประเทศเหล่านี้ ต่างมีความต้องการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สูงมาก ทำให้ค่าตัวของสายงานด้านนี้ สูงลิ่วกว่าการจ้างงานในตลาดอื่นๆ

Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก bull 1024x536

Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจที่สูสีกับสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแต่ละภูมิภาคของจีน มีการผลิตสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างกัน จนบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากให้ความสนใจกับการผลิตสินค้าในจีนภายใต้ชื่อแบรนด์ของตัวเอง และต่อไปนี้คือเมืองศูนย์กลางการผลิตอันดับต้นๆ ของจีน

Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย                          1024x536

Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย

การนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ ทั้งนี้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต TMS 1024x536

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการขนส่งอัติโนมัติ หรือรู้จักในฐานะโซลูชั่นการจัดการการขนส่ง TMS (Transportation Management System) เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผนดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการซัพพลายเชนขนาดใหญ่ SCM (Supply chain management)

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า                   1024x536

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า

การคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือ Demand Forecasting มีบทบาทสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการสามารถทำนายความต้องการของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าในอนาคตได้ถูกทาง ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและทำกำไรได้สูงสุด