นำเข้าสินค้าจากจีนกับมืออาชีพ

ดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงทุกกรณี

 • จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่ง
 • จัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0 %
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด

นำเข้าสินค้าจากจีน
กับมืออาชีพ

ดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงทุกกรณี

 • จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่ง
 • จัดทำ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0 %
 • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด

ขนส่งทางรถ กับทีมงานมากประสบการณ์ BULL LOGISTICS เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมาก

บริการ

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก BullLogistics icon4 02 150x150
 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก BullLogistics icon5 02 150x150
 • ทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)
 • ส่งจากจีนมาไทย 3-5 วัน
 • จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Bull MaxLogistics icon6 04 150x150
 • ทางเรือแบบเหมาตู้ (FCL)
 • ส่งจากจีนมาไทย 7-21 วัน
 • จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Icon Bull 07 05 150x150
 • ขนส่งทางอากาศ
 • ส่งจากจีนมาไทย 1-3 วัน
 • จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

วิธีนำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก BullLogistics icon1 02 150x150

ลงทะเบียนกับ BULL LOGISTICS

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก BullLogistics icon2 02 150x150

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@bulllogistics.co.th

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก BullLogistics icon3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

บริการขนส่งทางรถ

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก bulllogistics 768x1403

ร้องเรียน

ชื่อผู้ติดต่อ


เบอร์โทรติดต่อกลับ


รายละเอียดร้องเรียน