ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain                        1 768x402

ชิปปิ้ง ในโลกอุดมคติการขนส่งที่ดีจะต้องมาถึงในทันทีและเชื่อถือได้ 100% โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้ว่าผู้ให้บริการจะตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ สุดท้ายแล้ว ก็ย่อมเลือกวิธีที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะมาเฉลยว่าโลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร และจะมีวิธีการปรับปรุงซัพพลายเชนให้ดีขึ้นได้อย่างไร ? ต่อไปนี้คือ ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปรับปรุงซัพพลายเชนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี

การวางแผนห่วงโซ่โลจิสติกส์ เริ่มต้นอย่างไร ?
สิ่งแรกที่ผู้ให้บริการควรทําก่อนการวางแผนห่วงโซ่โลจิสติกส์ คือกลับไปที่ขั้นตอนตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะลดความซับซ้อนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ โดยไม่เห็นว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างไร จากนั้น พิจารณาเป้าหมายและจุดประสงค์หลักอย่างรอบคอบ จากนั้นออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ระบุตำแหน่งโลจิสติกส์ อันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
นี่คือที่มาของการจำกัดต้นทุน ความเร็วในการส่งมอบ และความน่าเชื่อถือ ต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคุณต้องวางแผนโลจิสติกส์และพิจารณาว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าต้นทุนหรือความเร็วในการส่งมอบ หรือความน่าเชื่อถือ อีกสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือความยั่งยืน เช่น การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงสำคัญต่อโลกเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อธุรกิจของคุณด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการระบุความสำคัญด้านโลจจิสติกส์นั้น ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเลือกการจัดส่งที่เร็วที่สุด การจัดส่ง(ชิปปิ้ง)ที่ถูกที่สุด หรือการจัดส่งที่มีคุณภาพสูงสุดตามความสำคัญหลัก หากคุณต้องการการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว ก็ต้องมองหาตัวเลือกการขนส่งที่ยั่งยืนที่สุด เช่น การขนส่งสินค้าทางทะเล และการขนส่งสินค้าทางรถ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชนโดยวิเคราะห์จากภาพรวม
เริ่มต้นจากมองภาพสถานการณ์โดยรวมที่กว้างขึ้น เพื่อค้นหาลำดับความสำคัญ เช่น ความน่าเชื่อถือของบริการ และความแม่นยำในการจัดส่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการค้าปลีก ตลอดจนการพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และการเพิ่มประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ที่มาข้อมูล : https://blog.greencarrier.com/what-is-good-logistics-and-how-can-i-improve-my-supply-chain/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *