ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต TMS 768x402

ชิปปิ้ง ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการขนส่งอัติโนมัติ หรือรู้จักในฐานะโซลูชั่นการจัดการการขนส่ง TMS (Transportation Management System) เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผนดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการซัพพลายเชนขนาดใหญ่ SCM (Supply chain management) 

TMS ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดส่ง ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการขนส่งได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล

ทำไมการมีระบบการจัดการการขนส่ง TMS จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ระบบการจัดการการขนส่งอัตโนมัติ มีบทบาทสำคญอย่างมากในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งมีผลต่อทุกส่วนของกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ ตลอดจนการจัดการโลจิสติกส์ ความสามารถในระบบที่แม่นยำนำไปสู่การวางแผนการขนส่ง(ชิปปิ้ง)และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยสภาพแวดล้อมทางการค้าระดับโลก ตลอดจนเป็นระบบที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการปฏิบัติตามให้กลายเป็นเรื่องง่าย

ระบบการจัดการการขนส่ง TMS ส่วนใหญ่จะใช้ในธุรกิจที่ต้องมีการจัดส่ง เคลื่อนย้ายและรับสินค้าอยู่เป็นประจำ เหมาะสำหรับ

⇒ ผู้ผลิต
⇒ ผู้จัดจำหน่าย
⇒ บริษัทธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ
⇒ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์เช่น ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSP) และ บุคคลที่สามและบุคคลที่สี่ (3PL และ 4PL)

TMS และการจัดการการขนส่งที่ทันสมัย ให้ผลดีต่อธุรกิจหลายด้าน อาทิ :
⇒ลดต้นทุนสำหรับธุรกิจและลูกค้าปลายทาง
⇒ลดความซับซ้อนของกระบวนการห่วงโซ่อุปทานและผู้ให้บริการ
⇒ระบบอัตโนมัติในการวางบิล สามารถดำเนินการเรื่องเอกสารที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
⇒ปรับปรุงการมองเห็นและความปลอดภัยในการขนส่ง
⇒ประหยัดเวลา – ลดขั้นตอนแบบแมนนวล ส่งผลให้เกิดความล่าช้าน้อยล งและเวลาจัดส่งเร็วขึ้น
⇒มีความสามารถในการติดตามการขนส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศบนแพลตฟอร์มเดียว
⇒ดำเนินการนำเข้า-ส่งออกที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยลดความล่าช้าในการจัดส่งให้น้อยที่สุด
⇒เพิ่มวามสามารถในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง

TMS ช่วยวางแผนดำเนินการและปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา
ผู้บริโภคคาดหวังที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ การติดตามความต้องการนี้ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในธุรกิจดั้งเดิม ธุรกิจจำนวนมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาระบบการจัดการการขนส่ง(ชิปปิ้ง)เพื่อช่วยในการจัดการฟังก์ชั่นนี้ ทำให้สามารถจัดส่งวันเดียวถึงและมีการติดตามแบบเรียลไทม์

TMS ช่วยดำเนินการแผนธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวทางกายภาพของสินค้า :
⇒การวางแผน TMS สามารถเลือกฟังก์ชันการจัดส่งที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุน ประสิทธิภาพ และระยะทาง ตลอดจนการปรับเส้นทางการขนส่งให้เหมาะสม

⇒การดำเนินการ คุณลักษณะการดำเนินการของระบบ TMS นั้นแตกต่างกันอย่างมาก อาจรวมไปถึงการจับคู่ และการสื่อสารกับผู้ให้บริการในเรื่องการจัดทำเอกสาร และการติดตามการจัดส่ง โซลูชั่น TMS ขั้นสูงบางตัว ยังช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายคลังสินค้าและลูกค้า รวมถึงการให้เอกสารการนำเข้าและส่งออกที่เหมาะสม

⇒การเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมของ TMS มักจะรวมถึงความสามารถในการวัด และติดตามประสิทธิภาพด้วยการรายงานระบบหลังบ้าน (Dashboard) การวิเคราะห์ และการขนส่งอัจฉริยะ

อ้างอิงข้อมูล : https://www.oracle.com/applications/supply-chain-management/what-is-transportation-management-system.html