นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด

นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด 9                                                   bulllogistics 01 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน การจ้างงานด้านโลจิสติกส์ที่มีค่าตัวสูงลิ่ว กำลังเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทั่วโลก เนื่องจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบัน ประเทศที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุด 5 อันดับแรกของโลกคือ เยอรมนี สวีเดน เบลเยียม ออสเตรีย และญี่ปุ่น (ข้อมูลจาก World Bank Group 2018) ประเทศเหล่านี้ ต่างมีความต้องการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สูงมาก ทำให้ค่าตัวของสายงานด้านนี้ สูงลิ่วกว่าการจ้างงานในตลาดอื่นๆ

Bull Logistics รวบรวมบางส่วนของสายงานโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงที่สุด เรียนจบสายนี้ ไม่มีคำว่าตกงานอย่างแน่นอน

1. ผู้จัดการด้านการขนส่ง (ยานพาหนะ)
ผู้จัดการด้านการขนส่งเชิงพาณิชย์ มีหน้าที่บริหารและควบคุมการจัดส่งสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนดเวลา จัดการ บำรุงรักษา และกำหนดตารางเวลายานพาหนะของบริษัท สายงานดังกล่าวอาจไม่จำเป็นต้องทำงานที่บริษัทตลอดเวลา สามารถทำงานทางไกลได้ (Telework) เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหาร และวางแผน

2. นักวิเคราะห์โครงสร้างระบบ
นักวิเคราะห์โครงสร้างระบบ จะเป็นผู้กำหนดค่าการจัดการ การเปลี่ยนแปลงเอกสารทางเทคนิค สําหรับอุปกรณ์ไฮเทคหรือโปรแกรมใดๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่จบมาทางด้านวิศวกรรม

3. ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า
ภารกิจของผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าคือจัดระเบียบและปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ภายในศูนย์กระจายสินค้า เนื่องจากการจัดการเป็นหนึ่งในงานโลจิสติกส์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ความรับผิดชอบและการจัดการในแต่ละวัน เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แต่ก็สามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินได้ดีเช่นกัน

4. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ มีหลายสิ่งที่ต้องจัดการและตรวจสอบ ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีทักษะการวิเคราะห์ที่รอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรองเก่ง ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการกับตัวเลขอย่างมืออาชีพและละเอียด

5.เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินระดับอาวุโส

เป็นตําแหน่งที่มีรายได้สูงมากสําหรับผู้ที่สามารถรักษาประสิทธิภาพการทํางานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอาวุโสต้องรับผิดชอบในการเจรจาตกลงใช้พื้นที่และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบ่อยครั้งที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐฯ

6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
ตำแหน่งนี้ อาจมีพื้นหลังที่แตกต่างกัน และไม่จำเป็นต้องจบมาทางโลจิสติกส์โดยตรงก็ได้ มีหน้าที่คือดำเนินธุรกิจ ดูแลการวางแผนธุรกิจ หากลยุทธ์ใหม่ๆ ทางธุรกิจ เจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของบริษัทหลายประเทศ สร้างและใช้มาตรการความปลอดภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนธุรกิจที่ยั่งยืน

7. ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเนื่องจากบริษัทโลจิสติกส์หลายแห่ง เป็นระบบอัตโนมัติและมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบอยู่แล้ว ตำแหน่งงานดังกล่าว มีหน้าที่สร้างความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจากระบบอัตโนมัติอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบางด้าน เช่น การตอบคำถาม การแก้ปัญหา ฯลฯ

8. นักวิเคราะห์การวางแผนความต้องการสินค้า
นักวิเคราะห์การวางแผนความต้องการมีหน้าที่วิเคราะห์สินค้าคงคลังของบริษัท เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและกระบวนการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดการระดับสินค้าและการซื้อสินค้า ตำแหน่งดังกล่าวยังจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรโลจิสติกส์แผนกอื่นๆ จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการประสานที่ดีด้วย

9. ที่ปรึกษาด้าน Supply Chain
เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ยังคงเติบโตต่อเนื่องในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ปรึกษาด้าน Supply Chain หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด รวมทั้งการจัดการสินค้าคงคลัง

ที่มาข้อมูล : https://www.thesmartfinance.net/9-highest-paying-logistics-jobs-in-the-industry/