นำเข้าสินค้าจากจีน E-C/O โซลูชั่นใหม่สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน E-C/O โซลูชั่นใหม่สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน E-C/O โซลูชั่นใหม่สำหรับผู้นำเข้า – ส่งออกสินค้า                   768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เป็นเอกสารใช้เพื่อรับรองสินค้าของผู้ส่งออกว่าส่งออกมาจากประเทศใด และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่

สืบเนื่องจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกได้ออกมาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้เมื่อมีการนำเข้าสินค้าบางชนิดในบางประเทศนั้น จึงจำเป็นต้องแสดงว่าสินค้านั้นส่งออกหรือผลิตมาจากประเทศใด หากตรงกับเงื่อนไข ถึงจะสามารถนำเข้าได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐของไทย ที่มีอำนาจในการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือสัญชาติของสินค้า คือกรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป คือเอกสารที่นำไปใช้รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แต่ไม่สามารถนำไปขอยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าได้ เรียกว่า Ordinary Certificate of Origin
2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบพิเศษ ที่นำไปใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ขอยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้า) เรียกว่า Preferential Certificate of Origin

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบัน เข้าสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศก็ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จึงถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยตามเทรนด์ไปด้วย ปัจจุบันจึงเป็นการปรับปรุงเป็น ‘ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของแหล่งกำเนิด Electronic Certificate oF Origin (E-C/O)’ ซึ่งหอการค้าไทยได้ให้บริการใบรับรองแหล่งกำเนิดออนไลน์ ที่ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถสมัครและขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดออนไลน์ได้

ทำไมผู้นำเข้า-ส่งออกควรใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องด้วยใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้านับล้านใบที่ออกทุกปี การใช้กระบวนการแบบแมนนวลนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยาก ไม่ครอบคลุม และมักนำไปสู่ความยากต่อการจัดการ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่เพียงช่วยเพิ่มความโปร่งใส ประหยัดทรัพยากร ต้นทุน และเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยอีกด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา หอการค้าไทยและหอการค้าระดับชาติได้พัฒนาแพลตฟอร์ม E-CO ที่ผู้นำเข้า-ส่งออกสามารถใช้เพื่อรับรองแหล่งที่มาของสินค้า แนวโน้มเช่นนี้กำลังจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากชุมชนธุรกิจเป็นจำนวนมาก ตามข้อตกลงการค้าโลกขององค์กรการค้าโลก (WTO) ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์สำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกอย่างไร

ใช้งานง่าย – เนื่องจากมีแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งาน ทั้งบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

สามารถเข้าถึงได้ง่าย – แอปพลิเคชันทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีโครงสร้างพื้นฐานและสามารถเข้าถึงได้ในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย มีบริการภาษาต่างๆ แต่ละภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถเพิ่มภาษาได้อย่างง่ายดาย

ความปลอดภัยสูง – เพราะความปลอดภัยเป็นปัญหาที่สำคัญมาก แต่ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-C/O) รับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย อาทิ

◾การรับรองความถูกต้อง : โดยมีการตรวจสอบหลายรายการจากผู้ให้บริการ รวมทั้งการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายาก

◾การอนุญาตการเข้าถึง : ด้วยการจัดการผู้ใช้ที่กำหนดขึ้นเอง จึงสามารถกำหนดสิทธิ์ และ บทบาทให้กับบางอย่างได้กลุ่มผู้ใช้

◾ความเป็นส่วนตัว : แอปพลิเคชันปฏิบัติตามข้อบังคับของยุโรปใหม่ สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation : GDPR)

ข้อมูล : https://www.shippingsolutions.com/blog/electronic-certificate-of-origin