วิธีนำเข้า

ลงทะเบียนกับ
กรมศุลกากร

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon1 02 150x150

ลงทะเบียนกับ BULL LOGISTICS

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon2 02 150x150

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@bulllogistics.co.th

จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีน

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

ขนส่งทางรถ กับทีมงานมากประสบการณ์ BULL LOGISTICS เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนมาก