วิธีนำเข้าทางรถ 3 ขั้นตอน แบบไม่เหมาตู้ (LCL)

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon1 02 150x150

ลงทะเบียนกับ BULL LOGISTICS

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon2 02 150x150

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@bulllogistics.co.th

แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ BULL LOGISTICS รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวแล้วเข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon1 02 150x150

ลงทะเบียนกับ BULL LOGISTICS

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon2 02 150x150

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@bulllogistics.co.th

แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทางไลน์ รอรับรหัสจ่าหน้ากล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่ ใช้ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ BULL LOGISTICS รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

ชิปปิ้ง วิธีส่งสินค้า BullLogistics icon3 02 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจวแล้วเข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ Call Center : 02-114-7064

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ Call Center : 02-114-7064