Month: May 2020

Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย                          1024x536

Shippingจีน ประเภทสินค้าที่ต้องขอ อย. เช็คก่อนนำเข้าจากจีนมาไทย

การนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา วิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ ทั้งนี้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าสินค้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต TMS 1024x536

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการขนส่งอัติโนมัติ หรือรู้จักในฐานะโซลูชั่นการจัดการการขนส่ง TMS (Transportation Management System) เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผนดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการซัพพลายเชนขนาดใหญ่ SCM (Supply chain management)

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า                   1024x536

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า

การคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือ Demand Forecasting มีบทบาทสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการสามารถทำนายความต้องการของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าในอนาคตได้ถูกทาง ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและทำกำไรได้สูงสุด

Shippingจีน 3 สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้ ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน 3 สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้ ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน 3                               1024x536

Shippingจีน 3 สิ่งที่ผู้นำเข้าต้องรู้ ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีน อาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้ามาก่อน กำไรที่คาดหวังอาจจะถูกหักลบด้วยเวลาการขนส่งที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น หรือการผันผวนค่ากฎระเบียบและความล่าช้าอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดคิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่