Month: August 2020

ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย                                           Twist Lock 1024x536

ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า สำหรับการใช้ Twist-Lock หรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า เพื่อความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยไม่ให้สิ่งของร่วงหล่น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เป็นการกำชับให้ผู้ประกอบการ ผู้ประจำการรถบรรทุกสินค้า ให้ระมัดระวัง ดูเเลสิ่งของ สินค้าต่างๆไม่ให้ปลิว หรือตกหล่น ห้ามมีการรั่วไหลจากรถบรรทุกขนส่งสินค้า ล้วนทำให้ผู้ขับขี่สัญจรไปมาได้รับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทุกปี