ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก

ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก 4 768x402

ชิปปิ้ง ความต้องการอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ถือเป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ของโรคระบาด

Tom Gould รองประธานฝ่ายนโยบายศุลกากรระดับโลกของ Flexport บริษัท สตาร์อัพ โลจิสติกส์ กล่าวว่า การผลิตและส่งมอบชุด PPE นั้น ส่งผลต่อการบังคับใช้ของกรมศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ที่แพร่ระบาดเช่นนี้

Bull Logistics บริษัทชิปปิ้งชั้นนำที่นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย ร่วมอัปเดตถึงผลกระทบจากการเร่งรีบผลิตและส่งมอบชุด PPE ต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก ดังต่อไปนี้

ความท้าทายของการควบคุมและการขนส่งชุด PPE ในช่วง COVID-19

การขาดแคลนชุด PPE สำหรับโรงพยาบาลนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ผู้จัดจำหน่ายไม่มีสินค้าคงคลัง และ โรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์ในการจัดซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต ทำให้สินค้าขาดแคลนอย่างหนัก อีกทั้งผู้ค้าจำนวนมากอาจต้องการเงินดาวน์ถึง 50% หรืออาจมากกว่านั้น

ความท้าทายด้านการขนส่ง ก็เกิดความสั่งสะเทือนเช่นเดียวกัน โดยครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั่วโลก ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ อีกทั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข้อกำหนดของกรมศุลกากร ทั้งการนำเข้า – ส่งออก และการปฎิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะสำหรับอุปการณ์ทางการแพทย์

ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarder) และนายหน้าศุลกากร ต้องทำงานงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับความต้องการนำเข้าและส่งออก PPE รวมทั้งกฎระเบียบทางการค้าเพื่อให้ PPE ทั้งหมดสามารถเคลียร์พรมแดนระหว่างประเทศทั่วโลกได้ แต่การเพิ่มปริมาณของ Supplier ถือเป็นกระบวนการที่ลำบากพอสมควร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการนำเข้า PPE ได้เข้าใจถึงความต้องการอย่างมากและเร่งด่วน สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรกำลังพยายามดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าพวกเขาสามารภเริ่มกระบวนการขนส่งสินค้าที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม และรวดเร็ว

⇒ ส่งออกจากประเทศจีน
จีน ซัพพลายเออร์หลักในการจัดหา PPE ทั่วโลก ซึ่งหลังจากปัญหาด้านวิฤตก่อนหน้านี้ จีนก็ได้เข้มงวดกฎระเบียบการส่งออก โดยโรงงานผลิตต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลจีนเพื่อผลิต PPE นอกจากนี้ผู้ส่งออกจะต้องได้รับใบอนุญาตในการส่งออกสินค้า / ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนยังกำหนดให้โรงงานผลิตของจีนปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศที่จะนำเข้า รวมถึงข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา (อย.) อย่างในกรณีของสหรัฐฯ ดังนั้นผู้ผลิต PPE จึงมีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนดของตลาดส่งออกเฉพาะ

ผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน

⇒ ความพร้อมใช้งานของพื้นที่ขนส่งสินค้า Cargo Area
วิกฤตการณ์และสถานการณ์ความเร่งรีบในการผลิตและส่งมอบชุด PPE ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากการระบาดและการเร่งรีบรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ Coronavirus (Covid-19) ระบาด

⇒ ข้อจำกัดของคลังสินค้า
เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลผลกระทบของ Coronavirus (Covid-19) มีต่อแรงงานโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เกิดการหยุดชะงัก คลังสินค้าบางแห่งอาจเต็ม ในขณะที่บางแห่งกลับว่างเปล่า และพื้นที่ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอาจไม่มีคนงานเพียงพอ ที่จะรับสินค้าได้ในเวลาที่กำหนด

การขนส่งทางอากาศก่อนหน้านี้อยู่ภายใต้ความเครียดอย่างมากจากการสูญเสียเที่ยวบินผู้โดยสาร แต่สายการบินเริ่มเปลี่ยนเครื่องบินใหม่สำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบ ในขณะเดียวกัน บริษัทสายการบิน ต่าง ๆ กำลังเผชิญกับราคา และความแออัด โดยแยกการขนส่ง และการเลือกใช้สนามบินภายในประเทศ หรือ สนามบินในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบชุด PPE เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการคั่งค้างของศุลกากรและความแออัดของท่าขนส่งสินค้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถจัดการหรือบรรเทาได้ ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างนายหน้าศุลกากร บริษัทชิปปิ้ง หรือตัวแทนขนส่งสินค้าอย่าง Freight Forwarder ที่มีประสบการณ์สูง

ข้อมูล : www.flexport.com