Shippingจีน มารู้จักกับ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบขนส่ง

Shippingจีน 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่ง Bull Logistics shippingจีน Shippingจีน มารู้จักกับ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบขนส่ง 5                                       Bull Logistics 768x402

Shippingจีน ธุรกิจขนส่งจากจีนมาไทย ที่กำลังไปได้สวยในยุคนี้ มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง ? Bull Logistics มีคำตอบมาเฉลย 

เมื่อระบบขนส่งยุคนี้ ไม่ได้ใช้แรงงานคนแค่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด Bull Logistics บริษัท Shippingจีน สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขอนำเสนอ 5 โปรแกรมทันสมัย ที่ถูกนำมาใช้ในระบบการขนส่งรูปแบบต่างๆ มาฝาก

 1. RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation หรือระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นโซลูชั่นที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาทำงานอัตโนมัติในกระบวนการการทำงานรูปแบบต่างๆ หรือโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาทำงานแทนพนักงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ข้อดีคือช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่มีความผิดพลาดเลย โดยเฉพาะหากธุรกิจนั้นมีข้อมูลปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม RPA ถูกนำมาใช้กับงานหลายประเภท อาทิ นำเอาข้อมูลจากระบบต่างๆ ในธุรกิจ เช่น ERP, CRM, Warehouse, Logistics, POS มาป้อนใส่ระบบอื่นๆ เพื่อทำการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบเหล่านั้นอาจไม่มี API ให้ใช้งาน และต้องมีการล็อคอินเพื่อเข้าถึงระบบต่างๆ กัน เป็นต้น
 2. ITS ย่อมาจาก Intelligent Transport System คือระบบขนส่งอัจฉริยะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้แก้ปัญหาในการขนส่งและการจราจรให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย มักนำมาใช้กับป้ายจราจรอัจฉริยะที่สามารถบอกสภาพการจราจรบนท้องถนนได้ว่าเส้นทางใดติดขัดบ้าง นอกจากนี้ บางหน่วยงานได้พัฒนาระบบ ITS เพื่อนำมาใช้กับระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจนับรถยนต์ โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติและระบบประมวลภาพจราจรที่สามารถตรวจจับความเร็วและสภาพการจราจรจากเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ เป็นต้น
 3. TRM ย่อมาจาก Transportation Relationship Management เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความน่าเชื่อถือในเครือข่ายการขนส่ง อาทิ ช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถจัดการการติดต่อ การตั้งค่าส่วนบุคคลและผู้ให้บริการได้ยืดหยุ่น เป็นต้น
 4. Drone หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า โดยมักเป็นการใช้งานภายในคลังสินค้าเป็นหลัก เนื่องจากโดรนบรรทุกน้ำหนักสินค้าได้น้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ และมักเป็นการใช้ระบบลำเลียงสินค้าผ่านสายพานอัตโนมัติแทน อย่างไรก็ตาม Amazon ได้นำเทคโนโลยีโดรนมาใช้กับบริการ Amazon Prime Air โดยเป็นการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่ห่างไกลถนนหรือที่กันดาร เช่น หมู่เกาะ ซึ่งมีการควบคุมโดรนทางไกลผ่านรีโมทและแบบที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
 5. WMS ย่อมาจาก Warehouse Management System เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้บริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสินค้าจำนวนมากเกินกว่าที่จะบริหารได้ด้วยแรงงานคน โดยระบบจัดการคลังสินค้านั้น สามารถแบ่งลักษณะการทำงานได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบจัดการคลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คือระบบคลังสินค้าที่มีรูปแบบการทำงานแบบตายตัว เปลี่ยนข้อมูลหรือระบบการทำงานได้น้อย มีข้อจำกัดตามเวอร์ชั่นที่ผู้จัดทำกำหนดไว้แล้ว อีกแบบคือระบบจัดการคลังสินค้าแบบเขียนตามความต้องการ คือ ระบบจัดการคลังสินค้าที่เขียนขึ้นมาจากการทำงานจริงของผู้ใช้งาน โดยการเข้าไปศึกษาการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ตามจริง แล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นรูปแบบของการใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการขนส่งและในอนาคตอาจจะมีการนำมาใช้กับธุรกิจ Shippingจีน ด้วย เช่น Real-Time SCV ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามออเดอร์ที่สั่งซื้อไป จนถึงความเคลื่อนไหวของสินค้า จนกระทั่งถูกส่งต่อให้กับลูกค้าที่ปลายทาง โดยมีแอปพลิเคชันติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆได้อีกด้วย