1688

1688 กับ 3 โรงงานผลิต ที่ผู้สร้างแบรนด์ควรรู้จัก

1688 กับ 3 โรงงานผลิต ที่ผู้สร้างแบรนด์ควรรู้จัก เพื่อตัวช่วยในการผลิตสินค้าและเลือกโรงงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของโดยเฉพาะ ทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้า