Uncategorized

นำเข้าสินค้าจากจีน ส่องเทรนด์ Supply Chain ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2020-2024 bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ส่องเทรนด์ Supply Chain ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2020-2024                Digital Supply Chain 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ส่องเทรนด์ Supply Chain ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2020-2024

Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ในการแข่งขันธุรกิจยุคดิจิทัลซึ่งในปีนี้และปีถัดไปเราจะเห็นถึงพัฒนาการของธุรกิจต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ