ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย

ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย-bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง Cryptocurrency ทิศทางของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทย BULL2 768x402

 ชิปปิ้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เงินสกุลเงินที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เป็นเงินในอากาศหรือสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency กำลังจะมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกรวมไปถึงการถูกนำมาใช้โดยบริษัท ใหญ่ๆ ตลอดจนการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็รวมไปถึงการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ในอนาคตอีกด้วย

Bull Logistics ได้รวบรวมข้อมูลบางส่วนของ Cryptocurrency ที่น่าสนใจกับสถานการณ์ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและเตรียมรับมือกับสกุลเงินที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกใบนี้

Cryptocurrency มาจากคำว่า ‘Crypto’ แปลว่า ‘การเข้ารหัส’ กับคำว่า ‘Currency’ ซึ่งหมายถึง ‘สกุลเงิน’ เมื่อนำมารวมกัน จึงมีความหมายว่า ‘สกุลเงินเข้ารหัส’ โดยลักษณะพิเศษของ Cryptocurrency ประกอบด้วย 3 คุณสมบัติเด่นๆ คือ ไมมีลักษณะทางกายภาพ การมีอยู่เป็นแบบกระจายตัว สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และต้องใช้วิธีถอดรหัสออกมาจึงจะสามารถใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ Cryptocurrency จึงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain และ IoT

ปัจจุบันในบ้านเรานั้น Cryptocurrency มักนำมาใช้ในการลงทุนเพื่อเก็งกำไร โดยใช้สกุลเงิน Bitcoin แต่ทั้งนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นเงินตรา ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 เนื่องจากเงินตราต้องถูกกำหนดโดยรัฐ ซึ่งจะต้องมีทุนสำรอง เช่น ทองคำ เงินตราต่างประเทศที่พึงเปลี่ยนได้ หรือเป็นหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้กำหนดนิยามของ Cryptocurrency ไว้ว่า ‘หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสินทรัพย์อื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล’ โดยมีสำนังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการซื้อขาย Cryptocurrency ในไทย

สำหรับสถานการณ์การใช้ Cryptocurrency ในประเทศไทยเพื่อธุรกรรมชำระเงินยังค่อนข้างมีจำกัด แต่ก็เริ่มมีคนไทยที่สามารถผลิต Cryptocurrency สัญชาติไทยได้แล้ว เช่น Zcoin ในขณะที่ทั่วโลกมีสกุลเงิน Cryptocurrency มากถึง 2,149 สกุลเงิน โดย 5 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่ามากที่สุด ได้แก่ Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash และ Litecoin (ข้อมูลจาก : https://coinmarketcap.com เว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลทางสถิติของสกุลเงินดิจิทัล)

ถึงแม้ว่า Cryptocurrency จะเป็นสกุลเงินมาแรงในโลกอนาคต และดูเหมือนว่าจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าการถือเงินสดหรือธนบัตรไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่มิจฉาชีพในรูปแบบดิจิทัลก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ความเจริญ รวมทั้งมีการโจรกรรมทาง Cryptocurrency ผ่านการแฮ็กข้อมูล การเข้าถึงและเอาข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ จนทำให้จำนวนเงินดิจิทัลที่คุณมีอยู่ลดลงไปได้ ซึ่งสาเหตุหลักๆ ของการถูกหลอกก็มาจากประชาชนยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เพียงพอ จึงอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายๆ ในขณะที่ความเสี่ยงอื่นๆ ของการนำเอา Cryptocurrency มาใช้ เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การหลอกระดมทุน ตลอดจนการหลอกให้ลงทุนหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น