Month: June 2020

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน inbound 1024x536

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน

การขนส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติสก์ หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคลไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound) และโลจิสติกส์ขาออก (Outbound)

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery                         5Rs Delivery Bull Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

เพื่อให้ทันต่อการแข่งกันทางธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ ชิปปิ้งจึงต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา สินค้าครบถ้วนถูกต้อง และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain                        1 1024x536

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain

ในโลกอุดมคติการขนส่งที่ดีจะต้องมาถึงในทันทีและเชื่อถือได้ 100% โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้ว่าผู้ให้บริการจะตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ สุดท้ายแล้ว ก็ย่อมเลือกวิธีที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุด

นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด - bulllogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด 9                                                   bulllogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 9 สายงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีค่าตัวสูงสุด

ปัจจุบัน ประเทศที่มีระบบโลจิสติกส์ดีที่สุด 5 อันดับแรกของโลกคือ เยอรมนี สวีเดน เบลเยียม ออสเตรีย และญี่ปุ่น (ข้อมูลจาก World Bank Group 2018) ประเทศเหล่านี้ ต่างมีความต้องการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สูงมาก ทำให้ค่าตัวของสายงานด้านนี้ สูงลิ่วกว่าการจ้างงานในตลาดอื่นๆ

Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก - bulllogistics shippingจีน Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก bull 1024x536

Shippingจีน 7 เมืองใหญ่ในจีน ศูนย์กลางผลิตสินค้าอันดับต้นๆ ของโลก

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจที่สูสีกับสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแต่ละภูมิภาคของจีน มีการผลิตสินค้าที่โดดเด่นและแตกต่างกัน จนบริษัทในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากให้ความสนใจกับการผลิตสินค้าในจีนภายใต้ชื่อแบรนด์ของตัวเอง และต่อไปนี้คือเมืองศูนย์กลางการผลิตอันดับต้นๆ ของจีน