Freight Forwarder นำเข้าสินค้าเป็นง่าย เมื่อใช้ Freight Forwarder

Freight Forwarder นำเข้าสินค้าเป็นง่าย เมื่อใช้ Freight Forwarder - bulllogistics freight forwarder Freight Forwarder นำเข้าสินค้าเป็นง่าย เมื่อใช้ Freight Forwarder Freight Forwarder bulllogistics 768x402

Freight Forwarder หรือตัวแทนของผู้นำเข้า-ส่งออก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกทุกขั้นตอน 

สำหรับคำว่า Freight นั้น ย่อมาจาก Fare to Transport the Goods หรือค่าระวางสินค้า ส่วนคำว่า Forwarder คือ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า Freight Forwarder หากแปลตรงตัวจะหมายถึง ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าที่ให้บริการค่าระวางสินค้าหรือเป็นผู้ดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผู้นำเข้า-ส่งออก

ปัจจุบัน ธุรกิจ Freight Forwarding ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าและส่งออกสินค้า เนื่องจาก Freight Forwarder เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเรื่องเอกสารนำเข้า-ส่งออกด้วยตนเอง รวมทั้งไม่ต้องติดต่อบริษัทขนส่ง โกดังให้เช่าเก็บสินค้า หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพราะหน้าที่ทั้งหมดนี้ Freight Forwarder เป็นผู้ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งหมด

โดย Freight Forwarding เป็นการให้บริการที่รองรับผู้ประกอบการนำเข้าเริ่มต้นขนส่งสินค้า ซึ่งอาจจะพบกับปัญหาเรื่องการจัดการกับเอกสารต่างๆ ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการทำเอกสาร ตลอดจนความยุ่งยากในการดีลกับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทขนส่ง ติดต่อโกดังเก็บสินค้า และการดำเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ เพื่อให้กระบวนการนำเข้า-ส่งออกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค และง่ายดาย


ที่สำคัญ ธุรกิจ Freight Forwarding ในยุคนี้ เป็นการขนส่งสินค้าทางดิจิทัล ใช้วิธีการลงทะเบียนหรือดำเนินขั้นตอนต่างๆ ทางออนไลน์แทบทั้งหมด จึงทำให้ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกในปัจจุบันเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีข้อผิดพลาดน้อยมากเนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกมือใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์นำเข้า-ส่งออกสินค้าโดยตรง ทางเลือกที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณราบรื่น รวดเร็ว และง่ายดายคือใช้บริการกับบริษัท Freight Forwarder มืออาชีพที่ไว้ใจได้ โดยดูจากประสบการณ์การให้บริการ มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้หรือไม่ ตลอดจนมีตัวตนหรือช่องทางติดต่อที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์บริษัท มีระบบ Call Center คอยให้บริการ ฯลฯ เป็นต้น

Freight Forwarder นำเข้าสินค้าเป็นง่าย เมื่อใช้ Freight Forwarder Bull Logistics info freight forwarder Freight Forwarder นำเข้าสินค้าเป็นง่าย เมื่อใช้ Freight Forwarder Freight Forwarder Bull Logistics info 768x768

ทำไมต้องใช้บริการกับ Freight Forwarder

Consultant ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสินค้า
Custom Broker เป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากร ทั้งการส่งออกและนำเข้า
Forwarding Business เป็นตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินงานในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ
● Transportation Provider เป็นตัวแทนของการขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ำ
 Packing ให้บริการด้านการบรรจุภัณฑ์ และการหีบห่อสินค้า
 Labor ให้บริการด้านแรงงานในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
 Warehouse ให้บริการการจัดเก็บในคลังสินค้า
 Logistics ให้บริการด้านการกระจายสินค้าครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์

เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น Bull Logistics ตัวแทนในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยที่เชื่อถือได้ เราจัดทำเอกสารนำเข้าและขนส่งให้ครบวงจร ทั้งทำใบขน ออก Form E (ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนได้ต่ำสุด 0%) มีใบกำกับภาษีครบถ้วนถูกต้อง เอกสารทุกใบเป็นชื่อลูกค้า ทำให้สามารถนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ จึงปลอดภัยไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังจากทางศุลกากรและสรรพากรในระยะยาว ช่วยประหยัดต้นทุนนำเข้าด้วยเรทขนส่ง 29 บาท/กก. ใช้เวลาจัดส่ง 3-5 วันทางรถแบบไม่เต็มตู้ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย สามารถเช็คสถานะสินค้าผ่านออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *