ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้

ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้ ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำความรู้จัก Supply Chain ศัพท์ทาง Logistics ที่คุณต้องรู้                   Supply Chain Bulllogistics 768x402

ชิปปิ้ง ในระบบการขนส่งโลจิสติกส์ คำศัพท์ที่คุณมักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆ หนึ่งในนั้นคือ Supply Chain หรือในภาษาไทยเรียกว่า ‘ห่วงโซ่อุปทาน’

ซึ่งหมายถึงกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การส่งสินค้าและกระจายสินค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและลดต้นทุนการผลิตได้

ซึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานก็คือ Logistics นั่นเอง (เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ 8 คำศัพท์น่ารู้ Logistics) โดย Supply Chain ประกอบไปด้วย

        1.Product Flow การไหลของสินค้าหรือวัตถุดิบ

        2.Information Flow การไหลของข้อมูล เช่น สถิติการผลิต ข้อมูลการขนส่ง

        3.Financial Flow การไหลของเงินในระบบ

อย่างไรก็ตาม หากมีการบริหารจัดการส่วนไหนได้ไม่ดี อาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ เช่น ไม่มีการเก็บข้อมูลการผลิตสินค้า ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์การผลิตหรือขนส่งได้ เมื่อวิเคราะห์ผิด ก็อาจทำให้ไม่สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น

โดยกระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราเรียกว่า Supply Chain Management หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อันเป็นการรวบรวมการวางแผนและการจัดการของกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้การไหลของสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิผล ซึ่งกระบวนการนี้มีบทบาทสำคัญ ได้แก่

    1. ยกระดับความสามารถในการบริหาร เช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตผล หรือการลดความสูญเปล่า

    2. ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่มโอกาสในการออกสินค้าใหม่เร็วขึ้น การเปิดตลาดใหม่ๆ และการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น

    3. ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น ลดต้นทุนธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น

ดังนั้น กลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในทุกระดับ หรือที่เรียกว่า เครือข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ด้วยต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเอง

ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน จึงต้องใช้ระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะการชิปปิ้งสินค้า Bull Logistics บริษัทผู้นำเข้าสินค้าจีนมาไทยครบวงจร ดำเนินพิธีการผ่านกรมศุลกากรพร้อมมีเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง มีรถบรรทุกส่งออกสินค้าจีนจากโกดังกว่างโจวทุกวัน พร้อมระบบติดตามสินค้าที่สามารถควบคุมการขนส่งผ่านมือถือตลอด 24 ชม. ทำให้รู้ทุกความเคลื่อนไหวผ่านแอพลิเคชั่น พร้อมให้บริการนำเข้าและชิปปิ้งแล้ววันนี้ คลิกดูเงื่อนไขการให้บริการ 

 

ที่มา: Supply Chain คืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับ Logistic/Supply Chain Management/ความแตกต่างระหว่าง LOGISTICS กับ SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *