ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย                                           Twist Lock 1024x536

ชิปปิ้ง รถบรรทุกสินค้าที่ไม่ติด Twist-Lock จับจริงปรับจริงทุกราย

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า สำหรับการใช้ Twist-Lock หรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า เพื่อความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยไม่ให้สิ่งของร่วงหล่น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เป็นการกำชับให้ผู้ประกอบการ ผู้ประจำการรถบรรทุกสินค้า ให้ระมัดระวัง ดูเเลสิ่งของ สินค้าต่างๆไม่ให้ปลิว หรือตกหล่น ห้ามมีการรั่วไหลจากรถบรรทุกขนส่งสินค้า ล้วนทำให้ผู้ขับขี่สัญจรไปมาได้รับความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทุกปี

ชิปปิ้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการส่งออกจีนหลังวิกฤต - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการส่งออกจีนหลังวิกฤต Untitled 1 1024x536

ชิปปิ้ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการส่งออกจีนหลังวิกฤต

เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง พร้อมทั้งตัวชี้วัดยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนจะกลับมาเติบโตจากภาวะถดถอยที่เกิดจากโคโรน่าไวรัส ดัชนีบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ แสดงสัญญาณให้เห็นว่า เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาด ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและการเติบโตของ E-Commerce ยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน inbound 1024x536

ชิปปิ้ง ไขความลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขาเข้าและขาออกที่ยั่งยืน

การขนส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติสก์ หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายบุคคลไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound) และโลจิสติกส์ขาออก (Outbound)

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery                         5Rs Delivery Bull Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง พลังของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

เพื่อให้ทันต่อการแข่งกันทางธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ ชิปปิ้งจึงต้องสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา สินค้าครบถ้วนถูกต้อง และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพลังงานของการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain                        1 1024x536

ชิปปิ้ง โลจิสติกส์ที่ดีคืออะไร ? และวิธีการปรับปรุง Supply Chain

ในโลกอุดมคติการขนส่งที่ดีจะต้องมาถึงในทันทีและเชื่อถือได้ 100% โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริงนั้น แม้ว่าผู้ให้บริการจะตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ สุดท้ายแล้ว ก็ย่อมเลือกวิธีที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีที่สุด

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต TMS 1024x536

ชิปปิ้ง TMS ระบบขนส่งอัตโนมัติ ตัวช่วยธุรกิจโลจิสติกส์ให้เติบโต

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการขนส่งอัติโนมัติ หรือรู้จักในฐานะโซลูชั่นการจัดการการขนส่ง TMS (Transportation Management System) เป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผนดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการซัพพลายเชนขนาดใหญ่ SCM (Supply chain management)

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า                   1024x536

ชิปปิ้ง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง สำคัญมากในการบริหารร้านค้า

การคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง หรือ Demand Forecasting มีบทบาทสำคัญในการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจ เพราะหากผู้ประกอบการสามารถทำนายความต้องการของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าในอนาคตได้ถูกทาง ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและทำกำไรได้สูงสุด

ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก - bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก 4 1024x536

ชิปปิ้ง การส่งมอบ PPE ส่งผลต่อศุลกากรและ Supply Chain ทั่วโลก

รองประธานฝ่ายนโยบายศุลกากรระดับโลกของ Flexport บริษัท สตาร์อัพ โลจิสติกส์ กล่าวว่า การผลิตและส่งมอบชุด PPE นั้น ส่งผลต่อการบังคับใช้ของกรมศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกท่ามกลางวิกฤต Covid-19 ที่แพร่ระบาดเช่นนี้

ชิปปิ้งเมื่อโลกตกลงอะไรในธุรกิจขนส่ง-bulllogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เมื่อโลกผันผวน อะไรที่เปลี่ยนไปในธุรกิจขนส่ง               1024x536

ชิปปิ้ง เมื่อโลกผันผวน อะไรที่เปลี่ยนไปในธุรกิจขนส่ง

ชิปปิ้ง ปัจจุบันวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโรค Covid-19 หรือแม้กระทั่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายและวิกฤตโลกในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

ชิปปิ้ง 5 วิธีพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19-bullogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 5 วิธีพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19 Untitled 1 1 1024x536

ชิปปิ้ง 5 วิธีพาธุรกิจ ฝ่าวิกฤต Covid-19

ในขณะที่ไวรัส Coronavirus (Covid-19) กำลังขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาคและธุรกิจต่างๆ ก็กำลังดิ้นรนเพื่อจัดการกับวิกฤตครั้งใหญ่นี้ แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Starbucks Google และ Ikea ก็ได้ปิดตัวลงชั่วคราวในบางภูมิภาคเนื่องจากกังวลในความปลอดภัยของพนักงาน